Forum

Synliga sökvägar i forum – Du är här:Skyddsombud24 - ForumKategorier: RiskbedömningarRisker

Risker

Citat

Hej!

Jag undrar vilka risker man bör tänka på gällande nya rutiner på arbetsplatsen?

/skyddsombud

Citat

När de nya rutinerna är på plats och ni vet vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som kommer att beröras av förändringen, ska arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud bedöma vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda arbetstagare.

Bedömningen kan behöva göras både på grupp- och individnivå. Den ska omfatta såväl fysiska som sociala och psykologiska risker.

Nedan ges exempel på sådant som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall.

• Stor arbetsmängd
• Tidspress
• Svåra/komplicerade arbetsuppgifter
• Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande• Otydlig organisation
• Brister i samarbetet
• Ensamarbete
• Våld och hot
• Otydliga arbetsuppgifter
• Arbete från höjd
• Hantering av farliga ämnen
• Dåligt anpassade arbetslokaler
• Ensidigt upprepat arbete
• Ändrad arbetsutrustning
• Buller/vibrationer
• Blöta skräpiga golv
• Hård vind
• Passerande trafik

Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring och bedöm om dessa kan leda till risker för ohälsa eller olycksfall. Bedöm också om riskerna är allvarliga eller inte allvarliga.

Skriv ner riskerna.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.