ArbetsplatsolyckorFagersta/Norberg

Fysiskt våld på HVB-hem i Norberg

Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket ska en personal på ett HVB-hem i Norberg blivit utsatt för fysiskt våld.

Enligt anmälan kom personalen till jobbet 07.30, då nattpersonalen gick hem. På enheten var hen, en vikarie och tre klienter. En av klienterna skulle till skolan varav personalen tar beslut om att vikarien skulle skjutsa klienten och hen stannade kvar själv på enheten.

En av klienterna skulle ha varit hämtad av polisen för transport till SiS kl 07.00 vilket blev försenat och den klienten sov när incidenten inträffade. Den klienten som var vaken var irriterad och hade varit ostabil dagen innan. Klienten gick plötsligt till anfall och personalen fick mottaga ett flertal hårda slag innan hen kunde backa. Klienten kastade då saker i huset och hen kunde låsa in sig på kontoret. Hen kontaktade teamledaren på närliggande enhet som tog med sig personal och var där på cirka 5 minuter.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/051470.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker