Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Gruppboende i Köping får föreläggande med vite

Efter att ett skyddsombud larmat om en bristande arbetsmiljö har Arbetsmiljöverket beslutat ett föreläggande med vite på ett gruppboende i Köping.

Ett huvudskyddsombud begärde i ett brev som kom in till Arbetsmiljöverket i slutet av förra sommaren att myndigheten skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren.

Vid inspektionen och i sin begäran om åtgärder uppgav huvudskyddsombudet att personalen på arbetsplatsen (grupp ett) upplever en stark oro över arbetsförhållandena på grund av brist på bemanning och ökad arbetsbelastning samt minskad möjlighet till återhämtning för ordinarie personal. Vidare uppgav huvudskyddsombudet att arbetsbelastningen har ökat på boendet, eftersom de boende blir äldre och behöver mer hjälp och stöd.

Enligt huvudskyddsombudet förekommer det flera moment med dubbelbemanning och ingen BSB-mätning är genomförd vid boendet. Arbetsgivaren uppgav att mätmetoden BSB bedöms som missvisande och att de istället kommer att använda heltidsresan, för en översyn av arbetsuppgifterna och hur de kan planeras utifrån ett optimalt sätt.

Vidare har huvudskyddsombudet i sitt inkomna förtydligande framfört att det vid verksamhetsförändringar ska genomföras riskbedömningar och åtgärder för att förebygga ohälsa och för de åtgärder som inte omedelbart ska skriftlig handlingsplan upprättas. I handlingsplanen ska det framgå när åtgärderna ska vara gjorda och vem som ansvarar att de blir gjorda, samt kontroll och uppföljning av åtgärder. Huvudskyddsombudet har även i sitt förtydligande framfört att de krav som finns i arbetet, såsom arbetsmängd, tidsgräns och arbetstyngd, saknas i bedömningen av schemaförändringarna och att arbetstagarna mår dåligt av den arbetsmiljö de befinner sig i.

Arbetsmiljöverket bedömer att det i ärendet framkommit information som tyder på att arbetstagarna riskerar ohälsa på grund av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket: Det är ganska vanligt att schema- och bemanningsändringar medför att också förutsättningarna för arbetet ändras, bland annat i form av ändrade arbetssätt. Det är därför viktigt att ni ser över kraven och resurserna.

Arbetsmiljöverket väljer att förelägga arbetsgivaren vid vite av 50 000 kronor att senast den 29 maj 2020 ha genomfört åtgärder som exempelvis att:

  • Genomföra en undersökning av arbetsförhållanden i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med anledning av schema- och organisationsförändringen. Undersökningen ska minst omfatta;
  • Kraven i arbetet för arbetstagarna.
  • Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven.

Undersökningen ska också omfatta om arbetstagarna har kännedom om:

  • Vilka arbetsuppgifter de ska utföra.
  • Vilket resultat som ska uppnås med arbetet.
  • Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur.
Se 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete och 9-10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö.
För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2020/047413.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.