Nyheter

Inget fallskydd vid takarbete – sanktionsavgift

Ett företag i Västerås kommer att få betala en sanktionsavgift på 48 600 kronor då de har underlåtit att ha fallskydd.

Vid en inspektion på en byggarbetsplats i Västerås uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnads- och anläggningsarbete. Två personer ska ha utfört arbete på ett tak där det fanns risk för fall. Fallrisk fanns eftersom fallskydd saknades där arbete utfördes. Fallhöjden var enligt myndigheten cirka fem meter.

Arbetsmiljöverket anser att arbetsgivaren har brutit mot 92 a § AFS 1999:3 genom att de inte har sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och fallhöjden var två meter eller mer. De måste därför betala en sanktionsavgift.

Efter avrundning borde, enligt myndigheten avgiften fastställas till 48 600 kronor och Arbetsmiljöverket fann inte skäl att sätta ned avgiften.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/063902.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.