Nyheter

Inspektion efter hot och våld på servicehus

Efter att ett servicehus i Fagersta fått utstå hot och våldshändelser ställer nu Arbetsmiljöverket, som inspekterat arbetsplatsen krav.

Omvårdnadsarbete i enskilt hem innebär att brukarens hem blir en arbetsplats, där arbetsmiljön systematiskt ska undersökas och riskbedömas. Efter ett biståndsbeslut utförs arbete med och hos brukare dels i den egna bostaden och i vissa fall även ute i samhället.

Arbetsmiljöverket menar att detta arbete utförs utan att arbetsgivaren har undersökt och bedömt vilka arbetsmiljöåtgärder som behöver genomföras generellt innan arbetet påbörjas. Delvisa riskbedömningar genomförs och framtagna instruktioner finns dokumenterade i genomförandeplanen. Denna är i första hand brukarfokuserad och är inte heltäckande vad gäller risker i arbetsmiljön för personalen.

Arbetsmiljöverket vill nu att arbetsgivaren kompletterar sina rutiner för undersökning av arbetsförhållandena och bedömning av riskerna för arbetstagarna att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet med och hos de enskilda brukarna.

Se 4, 5, 8, 9 och 10 §§ AFS 2001:1.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/002199.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.