Nyheter

Inspektion efter olycka på Sandvik

Efter en arbetsplatsolycka på Sandvik Heating Technology i Hallstahammar har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion. Nu ställer myndigheten krav.

Enligt inspektionsmeddelandet bedömer Arbetsmiljöverket att det finns brister i företagets utbildning och i de instruktioner som beskriver tillvägagångssätt vid produktionsstörningar eller andra avvikelser. Nivån av hur pass detaljerat arbetsgivaren behöver beskriva arbetets utförande är en bedömning arbetsgivaren gör. Det som kan sägas om behovet av att dokumentera de olika arbetsmomenten är beroende av arbetstagarens erfarenhet och kunskap. I de fall där arbetet bedöms som riskfyllt ska det alltid finnas skriftliga instruktioner.

Arbetsplatsen har ett produktionsläge som innebär att de har fått ta in mycket extra inhyrd personal som kräver introduktion och upplärning. Arbetsmiljöverket motiverar sitt ställningstagande angående nämnda brister enligt följande:

  • Operatör var inte medveten om transportrullarnas funktion, hade denne vetat om hur transportrullarna fungerade så hade inte tillbudet uppstått eftersom operatören i manöverrummet hade backat tillbaka ämnet till ugnen utan manuell hjälp från kollegor.
  • Operatören som lyfte upp det varma ämnet på den transportrulle som var i drift verkar ha blivit överraskad när ämnet drogs i väg på transportrullen och ämnet får hög fart.
  • Operatören gick in i riskområdet med transportrullen i drift. Enligt uppgift finns möjlighet för den arbetstagare som beträder riskområdet att stänga av farliga maskinrörelser innan denne beträder riskområdet och sedan återställa för drift när denne lämnat riskområdet.

Läs även: Operatör tvungen kasta sig åt sidan

Arbetsmiljöverket kan inte acceptera att en arbetstagare går in ett riskområde med rörliga maskindelar. Någon dokumenterad instruktion som beskriver hur en arbetstagare ska stänga av farliga maskinrörelser när denne beträder ett riskområde kunde inte uppvisas i samband med inspektionen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/048800.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.