Nyheter

Inspektion visade bristande ergonomi i Kungsör

Ett äldreboende i Kungsör får kritik från Arbetsmiljöverket gällande personalens arbetsergonomi. Det framgår av ett inspektionsmeddelande.

Vid inspektionen konstaterade myndigheten att ett antal hygienutrymmen på äldreboendet inte har tillräckligt fritt utrymme där arbetstagare i omvårdnadsarbetet måste utföra arbetsmoment som innebär kraftutövning eller där arbetstagare behöver huka eller böja sig ned. Arbetstagarna utför enligt inspektionsmeddelandet arbetet i delvis för trånga utrymmen, vilket medför risk för belastningsbesvär och skador.

Många av de boende har enligt myndigheten behov av omfattande stöd och hjälp i samband med förflyttningar vid toalettbesök, duschning, förflyttningar i sängen, från säng till rullstol. I många hygienutrymmen används dessutom hygienstol, rullstol eller andra hjälpmedel. Arbetsmiljöverket menar att dessa hjälpmedel behöver ytterligare plats när de ska användas. Alltför begränsat utrymme medför att arbetstagarna tvingas genomföra belastande arbetsmoment i ogynnsamma arbetsställningar och försvårar möjligheten att använda hjälpmedel vilket kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Se 4 § AFS 2009:02 samt 5 och 6 §§ AFS 2012:02.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/063209.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker