Kategorier
Nyheter

Hand kom i kontakt med klinga – skadade anställd

En arbetstagare från företaget Byggmäster i Mälardalen, Västerås kom i kontakt med en sågklinga varpå denne skadade sig. Det uppges i en anmälan.

I samband med ett arbete med en klyvsåg kom en anställds hand i kontakt med klingan när sågen nöp.

Enligt anmälan orsakade sågklingan skador mellan lill och ringfinger på vänster hand.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/046751.