Nyheter

Krav mot företag i Munktorp

Efter en inspektion ställer Arbetsmiljöverket krav mot ett företag i Munktorp.

Arbetsgivaren måste komplettera sina rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna ska beskriva alla aktiviteter som ska utföras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna ska beskriva när, hur och av vem aktiviteterna ska utföras.

Vidare har arbetsgivaren inte tillräckligt undersökt och kartlagt de belastningsergonomiska förhållandena utifrån lyfta-bära, skjuta-dra arbete i verksamheten och bedömt vilka risker för belastningsskada som finns.

Dessutom måste arbetsgivaren göra en riskbedömning av manuell hantering i verksamheten och då särskilt bedöma risken för belastningsskada på så väl lång som kort sikt. De måste bedöma om belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära risk för belastningsskada. Riskerna ska bedömas utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket). Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska i den anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Kraven måste vara åtgärdade senast den 25 november 2016, då Arbetsmiljöverket planerar ett återbesök.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.