Nyheter

Omedelbart förbud på arbetsplats i Köping

Ett företag i Köping har fått ett omedelbart förbud från Arbetsmiljöverket. Det framgår av en handling från myndigheten.

Företaget har fått ett omedelbart förbud vid vite om 50 000 kronor att utföra byggnads och anläggningsarbete med fallrisk från två meter eller mer.

Bland annat måste företaget se till att risken för fall till lägre nivå är förebyggd genom att skyddsräcke, arbetsplattform (mobila eller fasta) arbetskorgar, eller ställningar används. Skyddsräckena ska vara hållfasta och ha fotlist, överledare, mellanledare och vara minst en meter högt. De ska också vara helt inklädda om det förekommer lösa föremål som kan vålla skada om de faller genom skyddsräckena.

Se 57 §Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete och 28 §Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013:4) om ställningar.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/053629.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.