Nyheter

Omfattande brister inom hemtjänst

Efter en inspektion på Citykyrkans hemtjänst i Västerås fann Arbetsmiljöverket omfattande brister efter en inspektion.

Arbetsgivaren måste nu genomföra riskbedömningar av de faktorer som påverkar arbetsförhållandena i hela sin arbetsmiljö. De ska i en skriftlig handlingsplan dokumentera de åtgärder som de – utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön – anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som inte kan genomföras omedelbart. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Arbetsgivaren måste även förbättra sina rutiner så att de fångar upp inträffade olycksfall och tillbud i arbetet och utreder orsakerna till ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffar inom sin verksamhet.

Slutligen måste arbetsgivaren se till att de har en fungerande beredskap och skriftliga rutiner för hot och hot om våld samt första hjälpen och krisstöd. Rutinerna ska vara anpassade till de risker de har och vara kända av arbetstagarna.

Bristerna måste vara åtgärdade senast den 23 april 2017.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.