Nyheter

Omfattande brister på gatuförvaltning i Fagersta

SAM, belastningsergonomi, kvarts och asbest

En gatuförvaltning i Fagersta har omfattande brister i sitt arbetsmiljöarbete. Det framgår av ett inspektionsmeddelande.

Vid inspektion var det oklart om undersökningar och riskbedömningar görs
inom hela verksamheten. Arbetsgivaren har inte utifrån resultatet av olika
riskbedömningen upprättat en skriftlig handlingsplan för de åtgärder som de
anser behöver vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall och som inte
genomförs omedelbart. Myndigheten menar att risken finns att det glöms bort och därmed inte åtgärdas.

Arbetsgivaren har inte sett till alla med arbetsmiljöuppgifter har fått en uppgiftsfördelning
och att de har tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper. Arbetsmiljöverket bedömer att
de som har fått arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet inte har tillräckliga
befogenheter, resurser eller kunskaper på grund av att flera arbetsledare inte
tycks ha fått någon utbildning på senare tid. Vid inspektionen beskrevs att
utbildningsinsatser var planerade men ännu inte tidssatta.

Se 6, 10 § AFS 2001:01.

Inom verksamheten finns ett flertal arbetsuppgifter där det förekommer tung
hantering eller där det kan finnas risk för andra ogynsamma arbetsställningar
som kan leda till ohälsa. Vid inspektionen kunde arbetsgivaren inte beskriva hur de har sett till att sina arbetstagare har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför samt tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.
Arbetsgivaren ska inte sett till att deras arbetstagare fått instruktioner och möjligheter att träna
in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften.

Se 9 § AFS 2012:02.

Arbetsgivaren har inte undersökt om arbetstagarna inom verksamten utför arbete med
arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete
som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Detta trots att det i verksamheten kan förekomma tunga lyft/manuellt arbete/arbete med armarna ovan för axelhöjd eller under knähöjd vid flera olika arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har inte bedömt om belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära risk för skador i rörelseorganen.

Se 4 § AFS 2012:02, 45, 46 och 47 §§ AFS 1999:03 samt 8 och 10 §§ AFS 2001:01.

De som leder och utför arbetet med exempelvis sandupptagning, schaktning m.m. som
medför exponering för kvartshaltigt material tycks inte ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och hur dessa risker ska förebyggas. Detta då det vid inspektionen framkom att det inte finns några separata riskbedömningar för denna typ av
arbetsuppgifter.

Se 22 § AFS 2015:02.

Arbetsgivaren kunde vid inspektionen inte beskriva hur de regelbundet undersöker och
inventerar om det finns material på arbetsplatsen eller byggarbetsplatsen som kan
innehålla asbest. Risken är att arbetstagare ovetandes kommer åt material som
kan innehålla asbest och då blir exponerade för asbest.

Se 5b § AFS 1999:03.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/011032.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker