Skyddsombud

Osäker och bristfällig skyddsutrustning? Stoppa arbetet!

Bristen på skyddsutrustning skapar oro inom vårdpersonalen på lasarett, akut och äldreboenden, med rätta. Här blir det viktigt att ha en god och frekvent dialog med arbetsgivaren. Och att ta hjälp av skyddsombudet om det inte räcker.

Arbetsmiljöverket är tydliga:

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Observera att det både måste vara en omedelbar och allvarlig fara. Du har även rätt att avbryta arbeten som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet.

Så här går ett skyddsombudsstopp till enligt Arbetsmiljöverket:

  1. Meddela arbetsgivaren att du bedömer att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och att du därför har stoppat arbetet. Meddelandet kan framföras muntligt, men det är viktigt att dokumentera det vid senare tillfälle. Berätta om din rätt att stoppa arbetet enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §.
  2. Arbetsgivaren tar ställning till skyddsombudsstoppet. Håller arbetsgivaren med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara accepterar arbetsgivaren stoppet och startar inte arbetet igen förrän ni är överens om att riskerna är undanröjda och arbetet är säkert. Det är bra om ni genom dialog tillsammans försöker hitta en lösning så att arbetet kan återupptas på ett säkert sätt. I dessa fall behöver ingen kontakt tas med oss.
  3. Håller arbetsgivaren inte med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa ringer arbetsgivaren till oss så att vi får avgöra om arbetet ska fortsätta vara avbrutet eller inte.
  4. Oftast gör vi en inspektion på arbetsplatsen så snart som möjligt, men ibland avgör vi ärendet via telefon. Vår prövning av skyddsombudsstoppet leder fram till ett beslut om ett förbud (vi tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet) eller till ett beslut om att inte förbjuda arbetet. I det fall vi beslutar om att inte förbjuda arbetet kan arbetsgivaren återuppta arbetet direkt.
  5. Både arbetsgivaren och du som skyddsombud kan överklaga vårt beslut. Om det blir aktuellt för dig att överklaga är det viktigt att känna till att du inte har rätt att överklaga om det finns ett huvudskyddsombud. Då är det huvudskyddsombudet som ska överklaga.

Läs också: Skyddsombudsrätt: Stopprätten

SKR:s rådgivning är följande:

SKR:s rådgivning är att respektera ett skyddsstopp i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande. I skedet före ett eventuellt skyddsstopp är det viktigt att ta frågor och farhågor från skyddsombuden på stort allvar och snarast möjligt boka en träff/överläggning med fackliga företrädare/skyddsombud för genomgång av arbetsmiljö och förebyggande arbete i syfte att undvika smittspridning.

Se över om det finns behov av förändringar av bemanning, utrustning eller utbildning. Behoven kan vara mer eller mindre angelägna. Gör en riskbedömning utifrån arbetsmiljölagen och dokumentera den. Vid behov av förändringar som rör verksamheten, gör en planering som förankras med fackliga organisationer och skyddsombud före beslut. Informera alla berörda fackliga organisationer.

Här står det även att arbetsgivaren ska respektera skyddsombudets beslut men också att kontrollera att ombudet anmälts till arbetsgivaren på ett korrekt sätt. Här gäller det alltså att ha rent mjöl i påsen. Att skyddsombudet har valts på rätt sätt, har rätt skyddsområde och blivit anmäld som skyddsombud till arbetsgivaren osv.

Ta omedelbart kontakt med skyddsombudet, red ut eventuella oklarheter kring vilket arbete som avbrutits och vilka villkor som ställs för att arbetet kan återupptas och ta omedelbart kontakt med Arbetsmiljöverket.

Källa: av.se samt skr.se

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.