Nyheter

Överväger föreläggande på boende i Fagersta

Arbetsmiljöverket överväger ett föreläggande på ett ungdomsboende i Fagersta. Det framgår av en underrättelse från myndigheten.

Arbetsplatsen måste nu förtydliga och implementera den skriftliga säkerhetsrutin som de har för hur personalen ska agera och hur arbetet ska organiseras när en ungdom har lämnat ett positivt drogtest vid ankomst till ungdomshemmet, när en ungdom som är inskriven på ungdomshemmet har lämnat ett positivt drogtest, när personalen misstänker att en ungdom som är inskriven på ungdomshemmet är drogpåverkad/berusad och när en ungdom vägrar lämna drogtest.

Det måste tydligt framgå av rutinen vad som menas med att personal ska ha ”ökad uppsikt” över ungdom som bedöms drogpåverkad och/eller positiv på substans. Arbetsplatsen måste också förtydliga hur hänsyn tas till personalens säkerhet och hur de ska arbeta för att minimera riskerna för personalen att utsättas för hot eller våld i ovanstående situationer. Rutinen måste vara skriftlig och göras känd för alla arbetstagare, inklusive vikarier.

Se 5 § AFS 2001:1 samt 3 § AFS 1993:2.

Arbetsgivaren ska, när beslutsfattare tar beslut om att vård i enskildhet eller avskildhet inte är aktuellt, trots att personalen har föreslagit detta t.ex. vid misstänkt eller bekräftad drogpåverkan hos ungdom, alltid göra en skriftlig riskbedömning om vilka hot- och våldsrisker som finns eller kan uppstå och bedöma om riskerna är allvarliga eller inte.

Riskbedömningen måste vara skriftlig och tydliggöra vilka risker som finns eller kan uppstå samt om dessa risker är allvarliga eller inte. Arbetsgivaren måste sedan vidta de åtgärder som enligt riskbedömningen behövs för att förhindra eller minska risken för att personalen utsätts för hot eller våld. De åtgärder som arbetsgivaren inte genomför omedelbart måste dokumenteras i en skriftlig, tidsatt handlingsplan. Genomförda åtgärder måste även följas upp.

Se 3 § AFS 1993:2, 8 och 10 §§ AFS 2001:1 samt 3 kap. 2 § AML.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/063191.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker