Nyheter

Överväger föreläggande på brandstation i Arboga

Arbetsmiljöverket överväger ett föreläggande på Västra Mälardalens Kommunalförbund i Arboga. Det framgår av en underrättelse till arbetsgivaren.

Myndigheten inspekterade arbetsstället (brandstation) tidigare i år och såg då vissa brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren fick sedan ett inspektionsmeddelande där Arbetsmiljöverket beskrev bristerna och ställde krav på att de skulle åtgärda dem. Vid deras uppföljning i höst visade det sig att flera brister fanns kvar.

Arbetsgivaren har rutiner för att skyddsmask ska användas vid dammade eller kemisk exponering, men någon information om vilket filter som ska användas vid olika exponeringar finns inte dokumenterad.

De saknar även rutiner för att samla in tillbud och olyckshändelser som inträffar. Det var också länge sedan chefer och arbetsledande personal samt skyddsombud uppdaterade sina kunskaper gällande arbetsmiljöregler och arbetsmiljörisker.

Arbetsgivaren har inte heller kommit igång med regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal eller anonyma medarbetarenkäter. De har också bristfälliga rutiner för krisstöd till medarbetare som i sitt arbete kan utsättas för otäcka händelser.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/065099.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker