Kategorier
Nyheter

Produktion och arbetsmiljö hänger ihop

Produktion och arbetsmiljö hänger ihop och en dålig arbetsmiljö leder inte bara till ökad sjukfrånvaro utan även sämre produktivitet, skriver tidningen Arbetsliv.

Tidningen berättar att bilda en arbetsgrupp med chefer, skyddsombud, hr-personal och fackrepresentanter kan vara starten som krävs. Där kan de beskriva de problem som identifierats. Gör sedan en orsaksanalys och riskbedömning av vad som ligger bakom problemen. Bristande resurser, otydliga mål eller frånvarande ledarskap kan vara några orsaker.

Kontentan av det hela innebär att om du undersöker och kontrollerar arbetsmiljön systematiskt så uppstår en given ”win-win” situation. Samtidigt som ditt företag tjänar pengar på att färre blir sjukskrivna, kan även arbetstagarna ”hålla” längre och på så vis också arbeta längre.

Läs gärna hela artikeln här.