Kategorier
Nyheter

Pump rasade ner på arbetsplats i Sala

En färdigmonterad pump med en vikt på ca 150 kilo skulle lyftas bort från ett lyftbord. När pumpen blivit lyft ca 30 cm rakt upp ovanför bordet rasade pumpen ner.

– Lyckligtvis hade inte montören börjat svänga ut pumpen så allt landade på lyftbordet och inte på montören, skriver anmälaren.

En halvtimme innan hade samma telfer blivit servad och klassad som OK att använda. En utredning startade omedelbart. Servicefirman som fortfarande var kvar i huset kallades dit för att undersöka orsaken.

– De kunde snabbt konstatera att den låsning som finns för kedja och sprint inte hade placerats tillbaka i rätt läge efter att servicen var klar. Därav hoppade den ur vid belastningen i lyftet och kedjan lossade och föll ner.

Samråd mellan arbetsledare, montör, skyddsombud, HSE och produktionstekniker hölls för att gemensamt komma överens om hur de skulle hantera situationen.

Följande beslutades:

  • Samtliga telfrars låsning som servats ska kontrolleras ytterligare en gång under dagen
  • Samtliga telfrar ska provlyftas med belastning direkt efter service av servicepersonal
  • Därefter kan verksamheten fortgå som vanligt
  • Efterkontroll kommer att ske av en tredje part så snart som möjligt
  • Incidenten kommer att registreras hos Arbetsmiljöverket och i Sustanalyzer
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/047370.