TillbudVästerås

Rapporterar om kränkande särbehandling i Västerås

En anställd på Västmanlands sjukhus i Västerås skriver om kränkande särbehandling i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

I anmälan skriver den anställde att den gäller ”personliga förhållanden som kan hänföras till området kränkande särbehandling eller mobbning”.

En anställd personal som under längre tid av annan profession vid vuxenpsykiatriska beroendemottagningen upplevt personliga påhopp, känsla av att utöver det vanliga bli kontrollerad och granskad med kränkande kommentarer och negativ särbehandling i sin tjänsteutövning.

Anmälaren skriver att det är ett tillbud som pågått under längre tid med eventuell start under hösten 2018 och som successivt föranlett bl a periodvis sjukskrivning under början av 2019, med en negativ påverkan på det egna måendet och en känsla av utanförskap i den egna delen av verksamheten på mottagningen.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/024003.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.