Nyheter

Risk för fall – AV vill ge företag sanktionsavgift

Ett företag i Västerås ska ha haft anställda som utfört byggnads eller anläggningsarbete på hög höjd med bristfälligt fallskydd. Det framgår av ett avgiftsföreläggande.

Vid en inspektion på en byggarbetsplats i Gäddeholm, Västerås uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnads- och anläggningsarbete. Två personer ska då ha utfört arbete på ett tak där det fanns risk för fall. Myndigheten hävdar att fallrisk fanns eftersom fallskyddet var bristfälligt där arbete utfördes.

En ställning ska ha funnits på plats men ska ha varit bristfällig, framför allt var skyddsräcket inte förstärkt. Personlig fallskyddsutrustning användes inte och fallhöjden var cirka fem meter. De personer som utförde arbete där fallrisk fanns var anställda av företaget.

Arbetsgivaren/företaget har i egenskap av arbetsgivare brutit mot 92 a § AFS 1999:3 genom att de inte har sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och fallhöjden var två meter eller mer. De måste därför betala en sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket förelägger företaget en sanktionsavgift om 42 800 kronor.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/034933.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.