Nyheter

Rutiner saknas för SAM och tillbud på Kungsörs Församling

Det saknas rutiner gällande systematiskt arbetsmiljöarbete och tillbudsrapportering på Kungsörs Församling. Det menar Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Nu måste församlingen utarbeta rutiner för hur de ska jobba med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, det vill säga hur de undersöker, riskbedömer, åtgärdar och kontrollerar riskerna inom verksamheten.

Församlingen måste också i förebyggande syfte utforma rutiner för att fånga upp de tillbud som händer inom verksamheten, så att ingen arbetstagare riskerar att bli sjuk eller skadas.

Bristerna måste vara åtgärdade senast den 14 juni 2017 då Arbetsmiljöverket planerar ett återbesök.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/007606.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.