Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Skyddsombud agerade mot pastorat – avvisas av Arbetsmiljöverket

Ett regionalt skyddsombud agerade mot ett pastorat i Köping. Arbetsmiljöverket överväger dock att avvisa begäran enligt en underrättelse.

Det regionala skyddsombudet begärde i en skrivelse att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot ett pastorat avseende brister i arbetsmiljön. På grund av ombudets begäran inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsstället. Vid inspektionen uppgav skyddsombudet att hen återkallade den del av sin framställan som avsåg ”individ och specifika individer”.

Läs även: Skyddsombud agerar mot pastorat i Köping

Efter inspektionen inkom skyddsombudet med en tidningsartikel till myndigheten. Av tidningsartikeln framgick det att det finns en skyddskommitté vid pastoratet. Med anledning av detta har Arbetsmiljöverket frågat pastoratet om det finns en skyddskommitté och, för det fall det finns en sådan, från och med när. Pastoratet har uppgett att skyddskommittén tycks ha arbetat sedan början av 90-talet.

En förutsättning för att ett regionalt skyddsombud ska kunna utses för ett arbetsställe är att det på arbetsstället inte finns en skyddskommitté (6 kap. 2 § arbetsmiljölagen). I ärendet har det framkommit att det finns en skyddskommitté på arbetsstället. Mot bakgrund av detta överväger Arbetsmiljöverket att avvisa ombudets framställan i de delar som hen inte har återkallat.

Myndigheten upplyser dock om att de brister i arbetsmiljön som de noterade vid sina inspektioner har de för avsikt att hantera i en annan ordning.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/020229.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.