Skyddsombud

Skyddsombud agerar mot covid-19

Flera skyddsombud larmar om brister gällande arbetsgivarens sätt att hantera krisen kring covid-19. Det framkommer av hänvändelser till Arbetsmiljöverket.

I ett ärende i Västerås har ett huvudskyddsombud inom städbranschen ställt krav på sin arbetsgivare i form av riskbedömning och utarbetande av skriftliga rutiner på hur arbetstagare ska utföra sitt arbete där det finns en risk att smittas av Corona eller att smitta andra.

Ett annat huvudskyddsombud från Västerås inom trafiken vill att framdörren på bussarna stängs för av och påstigning. För att minska smittrisken av covid-19 tycker ombudet att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att upprätthålla ett säkerhetsavstånd på 1.0-1.5 meter till bussföraren, som enligt begäran idag är 0.60 meter, samt att man ska ha en avstängning fram till föraren så man minskar smittrisken och därmed minskar smittrisken till bussföraren. Skyddsombudet menar att detta kommer att gynna den psykosociala arbetsmiljön.

Vidare vill skyddsombudet:

  • Att från bussens två främsta stolsrader stänga av för passage av passagerare, så att närheten till arbetstagaren begränsas och därmed smittorisken.
  • Att riskbedömningar och handlingsplaner samt åtgärder görs kopplade till den stora smittorisk som arbetstagarna i sin utsatta position utsätts och exponeras för och att det utifrån Covid-19 virusets snabba spridning tas fram tillsammans med berört skyddsombud.
  • Att kartläggning och inventering av vilken skyddsutrustning som finns att tillgå för arbetstagarna under arbetets utförande görs, som desificering av arbetsytor i buss samt alkolås, skyddskläder och personliga munstycken.
För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2020/021104 & 2020/019631.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.