Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Skyddsombud agerar mot pastorat i Köping

Ett regionalt skyddsombud har lämnat in en hänvändelse (6 6a) till Arbetsmiljöverket, gällande ett pastorat i Köping.

I anmälan skriver skyddsombudet att pastoratet har stora arbetsmiljöproblem. I samband med en inspektion från Arbetsmiljöverket begärde skyddsombudet att pastoratet skulle vidta en arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6a§. En arbetsmiljöutredning ska ha genomförts under våren 2018 och i en bilaga vill skyddsombudet att pastoratet ska vidta åtgärder och om det inte har vidtagits åtgärder vill ombudet att detta ska åtgärdas. Ombudet vill även att pastoratets personalhandbok och att två specifika frågor från undersökningen ska få svar.

Läs även:

Enligt anmälan ska pastoratet svarat genom att överlämna personalhandboken. De ska inte ha svarat på övriga frågeställningar (punkt ett och två i framställan). Nu ber det regionala skyddsombudet att Arbetsmiljöverket förelägger pastoratet av ”ett kraftfullt vite” vidta de åtgärder som ombudet tidigare önskat svar på och även att genomföra en inspektion vid församlingen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/020229.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker