SkyddsombudVästerås

Skyddsombud anmälde arbetsgivare – avvisas

Ett skyddsombud från Västerås lämnade in en hänvändelse till Arbetsmiljöverket gällande ett hotell. Nu har myndigheten avvisat begäran.

Skyddsombudet begärde i en skrivelse att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot ett hotell avseende skyddsombud att ta del av information kring kommande ombyggnation, utbildning för lokalt skyddsombud och skyddskommitté. Som stöd för sin begäran uppgav ombudet att hen hade vänt sig till arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen med begäran om åtgärder och att hen vill att Arbetsmiljöverket ser på den uppkomna situationen.

Arbetsmiljöverket bedömer att skyddsombudets framställan ska avvisas. Det innebär att myndigheten inte tar ställning till det krav som finns i framställan. Detta eftersom kravet handlar om utbildning för skyddsombud och samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Bestämmelser om detta finns i 6 kap. arbetsmiljölagen och faller inte inom de områden som Arbetsmiljöverket har rätt att besluta om när skyddsombud gör en framställan.

Ett skyddsombud som önskar ingripande mot en arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt 6 kap. arbetsmiljölagen får i stället vända sig till sin fackliga organisation och begära att den kräver skadestånd enligt de bestämmelser som finns i 6 kap. 10-13 §§ arbetsmiljölagen.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/018546.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.