Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Skyddsombud anmäler Köpings kommun

Ett huvudskyddsombud anmäler arbetsgivaren Köpings kommun till Arbetsmiljöverket. Det framgår av en hänvändelse till myndigheten.

I anmälan skriver skyddsombudet att de inte har fått vara med i de arbetsgrupperna som arbetsgivaren haft och att de inte har fått någon ekonomisk rapport eller ekonomisk konsekvensanalys. Ombudet skriver även att de inte har fått några riskbedömningar från arbetsplatserna och att de inte har fått vara med från start.

Som anledning till hänvändelsen anger skyddsombudet att arbetstagarna mår dåligt och att det finns risk för sjukskrivningar. Skyddsombudet begär därför åtgärder i form av att arbetsgivaren ska undersöka risker, att skyddsombudet ska få alla handlingar och underlag, information från olika arbetsgrupper, åtgärder, handlingsplaner och ekonomisk redovisning.

Arbetsgivaren har svarat skyddsombudet att arbetsgivaren bjöd in alla fackliga företrädare samt de huvudskyddsombud som deltar i kommunens kommunövergripande skyddskommitté till ett möte för arbete med konsekvensanalyser.

De svarar även att det i innehållet grundades på en muntlig redogörelse som arbetsgivaren delgivit tidigare möten samt vid ett informationsmöte den 10 september 2018. Varje gruppledare redogjorde där med en resumé för de aktuella områdena i organisationsöversynen. Arbetsgivaren önskade ta del av de synpunkter som de fackliga organisationerna hade på organisatorisk nivå genom att bjuda in till dessa samtal, vilket framgick av en kallelse utskickad den 19 september 2018. En önskan om att tillsammans ha en dialog kring vilka konsekvenser och möjligheter som kunde ses i de förändringar som beskrivs i informationsmötet den 10 september 2018.

I begäran fanns angivet att arbetstagare mår dåligt och att risk för sjukskrivning föreligger. Arbetsgivaren skriver att de kommer, om så sker, att ta stor hänsyn till detta och arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall. Kontakter med företagshälsovården är här viktigt liksom att närmaste chef samtalar och påtalar vikten för dessa personer att ta emot den hjälp som arbetsgivaren erbjuder.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/061924.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker