SalaSkyddsombud

Skyddsombud begär åtgärder på skola i Sala

Två skyddsombud och ett huvudskyddsombud begär åtgärder på en skola i Sala. Det framgår av en hänvändelse till Arbetsmiljöverket.

I begäran vill skyddsombuden att arbetsgivaren säkerställer att arbetet planläggs och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö, att systematiskt undersöka riskerna i verksamheten och åtgärda det som uppkommer, samt upprätta handlingsplaner.

Vidare vill skyddsombuden att risk och konsekvensanalys ska göras när det kommer in nya elever i verksamheten, där man ser att arbetsmiljön och arbetsbelastningen påverkas, att det ska finnas en tydlig rutin för hur man ska ta emot nya elever under terminens gång.

I svaret anser arbetsgivaren bland annat att de uppfyller kraven då de anser att de arbetsmiljöåtgärder som behövs görs under året. När det gäller tillkomna elever i verksamheten anser inte arbetsgivaren att det är en verksamhetsförändring utan en del av den löpande verksamheten.

Skyddsombuden var inte nöjda med svaren, utan skickade hänvändelsen vidare till Arbetsmiljöverket.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/063074.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.