SalaSkyddsombud

Skyddsombud begär ingripande på arbetsplats i Sala kommun

Ett skyddsombud från äldreomsorgen i Sala kommun begär via Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska förebygga hot och våld i verksamheten.

Anledningen till begäran ska enligt ombudet vara att den psykosociala arbetsmiljön är bristfällig då det finns utåtagerande brukare.

Anmälningsgraden ska trots upprepade påminnelser vara alldeles för låg utifrån verkligheten. Många händelser med hot och våld ska enligt anmälan ske utan att arbetsskada eller tillbud skrivs. Skyddsombudet begär att åtgärder behövs för att rätta till detta.

Vidare skriver ombudet att befintliga bemötandeplaner och förhållningssätt behöver på ett tydligare sätt implementeras i verksamheten. Detta gäller även lokala rutiner för hot och våld och att utbildning bör ske i en mycket snar framtid.

Fyra personer ska enligt anmälan arbeta under nattetid i huset och ger således ingen garanti för att gällande säkerhetsrutiner för hot och våld samt bemötandeplaner kan följas.

Ombudet ser även att utåtagerande, fysiskt våldsamma boende har ett behov av större insatser än vad bemanningen klarar av. Trots välkänd prioriteringsordning vid tidsbrist hjälper inte detta personalens känsla av stress och otillräcklighet då det inte alltid är praktiskt genomförbart. Arbetsgivarens åtgärder ska enligt ombudet inte vara tillfredsställande för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/027447.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.