SalaSkyddsombud

Skyddsombud i Sala återkallar del av begäran

Skyddsombud i Sala återkallar en del av den begäran som gjordes tidigare under hösten. Det framgår av ett mejl till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombud24 har tidigare berättat om den begäran om åtgärd (hänvändelse, 66a) från två skyddsombud och ett huvudskyddsombud på en skola i Sala.

Läs mer här.

Nu avser skyddsombuden att, efter den inspektion som genomfördes utifrån deras anmälan gällande skolan i Sala, ta bort deras första punkt, ”att arbetsgivaren säkerställer att arbetet planläggs och anordnas så det kan utföras i en sund och säker miljö”.

– Denna punkt stryker vi alltså i vår anmälan, skriver de i ett mejl till Arbetsmiljöverket.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/063074.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.