SalaSkyddsombud

Skyddsombud larmar om brister på förskola

Ett skyddsombud från Kommunal larmar om arbetsmiljöbrister på en förskola i Sala Kommun. Det framkommer ur en 6 6a § från Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet påtalar en orimlig arbetssituation då sparkar, kränkningar med ord, bit-tillbud och slag blivit en del av personalens vardag. Ombudet vill nu att arbetsgivaren skall utreda de tillbud som rapporterats.

Arbetsgivaren har enligt begäran sett till så att medarbetare fått samtala med en specialpedagog gällande problematiken och förstärkt avdelningen med en extra personal. Arbetsgivaren har även meddelat att en riskbedömning kommer att göras i början av 2017 och att resultatet ska bli en del av arbetstagarnas framtida rutiner.

Skyddsombudet anser dock att åtgärderna inte är tillräckliga och begär nu enligt 6 6a § att Arbetsmiljöverket ska pröva frågan om föreläggande eller förbud.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.