Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Skyddsombud på Räddningstjänsten larmar

Ett skyddsombud på Räddningstjänsten i Kungsör, Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) larmar Arbetsmiljöverket gällande rökdykning.

I en bilaga till anmälan skriver skyddsombudet:

”Den operativa förmågan på station Kungsör lever idag inte upp till fastställd nivå vad gäller operativ personal i det gällande handlingsprogrammet (1+4). Konsekvensen av detta blir att station Kungsör p.g.a. brister i bemanningen inte klarar av att vid brand i byggnad, vid ankomst genomföra inträngning i tät brandrök (rökdykning) i enlighet med av Arbetsmiljöverket (AV) fastställda regler för det (AFS 2007:7)”.

Skyddsombudet fortsätter och menar i skrivelsen att ledningen för VMKF har för detta scenario utgett en ny rutin och att ledningen har på eget initiativ i utdraget ur AFS 2007:7 § 12 lagt till en egen text som anger att personen som sköter pumpen på brandbilen under pågående rökdykning inte nödvändigtvis behöver vara brandman.

Skyddsombudet avslutar med att skriva att enligt AFS 2007:7 § 18 bör skyddsutrustningen bestå av någon form av rörelse/inaktivitetslarm (ljudlarm), detta saknas vid rökdykning och då rökdykning, enligt skyddsombudet är den farligaste arbetsuppgift som Arbetsmiljöverket tillåter och då gällande AFS 2007:7 är mycket tydlig angående vilka grundläggande regler som måste uppfyllas vid rökdykning, anser skyddsombudet att detta innebär ett frånsteg från ovan nämnda AFS och att de som arbetsgivare i och med det inte lever upp till reglerna i RiB-avtalet § 18 samt till gällande regler i AFS 2007:7.

Arbetsmiljöverket har fått anmälan och kommer att pröva ärendet.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/053898.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker