SalaSkyddsombud

Skyddsombud på ungdomshem kräver åtgärder

Ett skyddsombud på ett ungdomshem i Sala ställer krav på sin arbetsgivare i ett mejl till både arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket.

Personalen som är anställda på två avdelningar uppvisar ett väldigt dåligt mående vid omplacering på andra avdelningar efter beslut om stängning av avdelningarna, enligt skyddsombudet. Huvudskyddsombudet, skyddsombuden samt avdelningsföreståndaren ska ha lämnat ett förslag gällande att förbättra måendet hos personalen till chefen som denne inte ska ha godtagit.

Enligt skyddsombudet har sjukskrivningarna ökat markant i jämförelse med samma tid för ett år sedan samtidigt som personalen skattar sitt eget mående väldigt lågt i två stycken medarbetarenkäter som de tagit från prevent.se som arbetsmiljöverket rekommenderat.

Skyddsombudet vill att arbetsgivaren ska sätta in personalfrämjande åtgärder i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och måendet för personalen som är påverkade av stängningen av avdelningarna.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/009191.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker