Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Skyddsombud kräver riskbedömningar i Köping

Två skyddsombud från Kommunal kräver riskbedömningar på gruppboendet Nygården i Köping. Det framkommer efter en framställan.

Skyddsombuden hävdar bland annat att arbetsgivaren inte arbetar systematiskt med arbetsmiljön eller gör ”ordentliga” riskbedömningar. Enligt skyddsombuden ska arbetsgivaren inte heller ha sett över personalens psykosociala eller fysiska arbetsmiljö.

Arbetsgivaren har svarat på framställan med en redovisning av vad de faktiskt har gjort:

  • Arbetsmiljögruppen har träffats vid sex tillfällen till dagens datum och ett tillfälle är inplanerat i slutet av november.
  • Fysisk skyddsrond är genomförd 5/10-17, arbetsmiljögruppen beslöt att endast utföra den fysiska skyddsronden. Resultatet från medarbetarundersökningen (nov-17) kommer vara till grund för det fortsatta arbetet gällande den psykosociala arbetsmiljön.
  • Åtgärdslistan för att få Nygårdens budget i balans presenterades på TSO-möte i juni och en prioriteringslista lämnades ut vid det tillfället.
  • Riskbedömningar lämnades ut 20/10, för att sedan gås igenom på personalmötena i oktober. En sammanställning av alla risker och åtgärder lämnades 27/1, ut för synpunkter. Arbetsgivaren har tillsammans med arbetsmiljögruppen den 1/11 gått igenom riskbedömningar och handlingsplaner.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/059856.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.