SalaSkyddsombud

Skyddsombud i Sala larmar om missförhållanden

Ett Huvudskyddsombud från Vision larmar om missförhållanden inom Sala Kommuns Medborgarkontor. Det framkommer ur en 6 6a till Arbetsmiljöverket.

Enligt informationen som skickades till Arbetsmiljöverket beskriver skyddsombudet att arbetsmiljöproblemen började dyka upp efter en nyrekrytering av en chef under 2015.

Enligt informationen skulle medarbetarna inte tordas säga något med rädsla av att de skulle få skäll, man kunde heller inte gå ut och äta med varandra med rädsla för att bli utsatta.

lT-chefen ska ha sagt upp sig med omedelbar verkan efter 39 år som anställd i kommunen. Indikationerna är enligt ombudet att det är fler som ser sig om efter nya arbeten. En av medarbetarna ska enligt informationen ha blivit förflyttad till ett mycket enklare arbete utan någon form av delaktighet vare sig med medarbetaren eller fackliga organisationen, vilket talar för brott mot samverkansavtalet/MBL.

Huvudskyddsombudet för Vision i Sala har blivit uppvaktad av ett antal medarbetare både i samtal och i form av skrift. Ett uttryckligt missnöje med hur arbetsmiljön har blivit och personalen vittnar om att om man har en annan åsikt än kontorschefen så väntar repressalier. Det finns således inget förtroende för kontorschefen.

Ombudets egna magkänsla är att fler mår så pass dåligt att risken finns för suicid. Kontakt har tagits med Arbetsmiljöverket sedan tidigare och diskussioner har förts om ett eventuellt skyddsstopp. Ombudet beskriver enligt informationen oklarheter i ledarskapet.

– Som skyddsombud ser jag stora brister i ledarskapet. Jag kan inte se att kontorschefen följer intentionerna i Arbetsmiljölagen eller AFS 2001:1 och i synnerhet inte i AFS 2015:4, berättar ombudet enligt informationen.

Arbetsgivaren har svarat att i samverkan med Visions ombud beslutat att vidtaga åtgärder för att undersöka arbetsförhållandena genom att använda en medarbetarenkät. Resultatet av enkätsvaren kommer att analyseras och utifrån analysen kommer det att göras en bedömning av om den bild de ser är tillfredsställande och vilka åtgärder som kan vara aktuella.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.