Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Skyddsombud stängde lokal på gymnasium i Köping

Efter att ha rådfrågat Arbetsmiljöverket stängde ett skyddsombud en lokal på ett gymnasium i Köping. Det framgår av en anmälan.

På grund av en vattenskada i taket på el och energiprogrammet ska ett externt företag ha utfört en rivning och reparation. Detta arbete ska ha medfört att partiklar från isoleringen i taket blivit virvlande runt i lokalen då även fläktsystemet ska ha varit igång. Skyddsombudet blev kontaktad av lärare på programmet och vid besök i lokalen upptäcktes att deras luftvägar påverkades med klåda, andningssvårigheter och hosta redan efter cirka en minuts vistelse i lokalen.

Skyddsombudet skriver vidare att då det redan hade förekommit full verksamhet med elever i lokalen under rivningsarbetet kontaktades Arbetsmiljöverket. Efter att ha rådfrågat myndigheten i ärendet beslutade skyddsombudet att stänga lokalen med hänvisning till AML 6kap 7§. Därefter informerades arbetsgivaren om ärendet. Enligt anmälan ansåg arbetsgivaren att skyddsombudet inte behövde informeras angående reparationsarbetet i lokalen och avslutningsvis enades arbetsgivaren och skyddsombudet om att lokalen skulle hållas stäng tillsvidare.

Såhär säger lagen gällande ett så kallat ”skyddsombudsstopp” (AML 6 Kap. §7): Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren kan skyddsombudet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som en arbetstagare utför ensam. Ett skyddsombuds åtgärder enligt första–tredje styckena får även avse arbete som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet. För skada till följd av någon åtgärd som avses i denna paragraf är ett skyddsombud fritt från ersättningsskyldighet.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/015035.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker