SkyddsombudTips/Verktyg

Skyddsombudsrätt: Hänvändelserätten

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Hänvändelserätten (6 kap. 6a§ AML):
Till skillnad från skyddsombudsstopp finns vid en framställning enligt 6 kap. 6a§ AML inget krav på att Arbetsmiljöverket fattar ett beslut direkt. Därför kan handläggningen pågå under en viss tid och innefatta flera brevväxlingar och förrättningar.

Arbetsmiljöverket ska undersöka om skyddsombudens framställan innehåller ett krav på ingripande och inte endast är en handling för kännedom eller för att få råd. De ska även kontrollera att framställan gjorts av behörigt skyddsombud för det aktuella arbetsstället och om skyddsombudet först har vänt sig till arbetsgivaren för att få rättelse. Framkommer det att skyddsombudet inte har tagit kontakt med arbetsgivaren först kan hänvändelsen avvisas. Skyddsombuden har alltid rätt att återkalla sin framställan.

Stegen innan hänvändelsen (6 6a) kan användas är:

  • Informera närmsta chef om problematiken.
  • Utför inte chefen någon åtgärd kan man gå till nästa chef (oftast förvaltningschef inom kommuner och VD inom privata aktörer samt ordförande inom föreningar).
  • Utförs det ändå inga åtgärder finns det skäl att lämna en hänvändelse till arbetsgivaren.
  • Utför arbetsgivaren ändå inga eller otillräckliga åtgärder baserat på svaret man får kan hänvändelsen skickas till Arbetsmiljöverket.
Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.