Kategorier
Nyheter

Skyddsombudsrätt: Rätt att yttra sig

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Rätt att yttra sig:
Skyddsombuden har rätt att lämna yttrande i vissa fall.

  • Kameraövervakning (Lag 1998:150): Om övervakningen avser en arbetsplats ska yttrande från skyddsombud, skyddskommitté eller en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen vara bifogat i ansökan.
  • Asbest (AFS 2006:1): Skyddsombuden ska yttra sig då arbetsgivaren söker tillstånd att bearbeta asbest och material som innehåller asbest vid forskning, utveckling och analys samt vid rivning och bearbetning (14-16 §§).
  • Bekämpningsmedel (AFS 2012:6): Den arbetsgivare eller företag som ska arbeta med bekämpningsmedel ska söka tillstånd. Till detta ska det bifogas yttrande från skyddsombud.
  • Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2000:5): För tillstånd krävs yttrande från skyddsombud.
  • Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19): Skyddsombudet ska yttra sig innan arbetsgivaren sänder in ansökan om tillstånd.
  • Minderåriga (AFS 2012:3): Om det finns ett skyddsombud eller elevskyddsombud ska ombuden få möjlighet att yttra sig över valet av arbetsuppgifter för minderåriga (4 §).
Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.