Kategorier
Nyheter

Skyddsombudsrätt: Rätt till information

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Rätt till information (6 kap. 6§ AML):
Skyddsombuden har rätt att bli informerade.
Regeringen har framhållit att ”skyddsombuds rätt till information kan vara mer vidsträckt än informationsrätten enligt medbestämmandelagen”.

För att skyddsombudets uppdrag ska bli meningsfullt måste de få ta del av olika handlingar och få information av arbetsgivaren. Enligt förarbetena bör de i princip ha befogenhet att ta del av alla handlingar och upplysningar som arbetsgivaren har gällande arbetsmiljön”.

Exempel på sådana handlingar kan vara statistik över arbetsskador och sjukfrånvaro, arbetshygieniska arbetsmedicinska utredningar, förteckningar över minderåriga, meddelanden från tillsynsorgan, intyg över besiktningar, planlösningar, tillbud och en översikt av arbetsgivarens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet (vid tio eller fler anställda måste arbetsgivaren dokumentera arbetet årligen).

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.