SkyddsombudTips/Verktyg

Skyddsombudsrätt: Rätt till ledighet

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Rätt till ledighet (6 kap. 5§ AML):
Skyddsombud behöver vara lediga för att kunna utföra sina uppdrag.
Skyddsombud har rätt till den ledighet som fordras och kan delas in i två typer:

 • Ledighet vid akuta situationer
 • Löpande skyddsarbete

Bristande tid ska i princip inte lägga hinder i vägen för skyddsombuden att fullgöra sina viktiga uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Ett skyddsombud måste kunna gå ifrån sitt arbete för att fullfölja sitt uppdrag.

Exempel på ledigheter som inte är akuta kan vara då skyddsombuden har behov att:

 • Utbilda sig
 • Samtala med de arbetstagare som de företräder
 • Samtala med den närmaste arbetsledaren
 • Genomföra skyddsronder
 • Delta i skyddskommittén
 • Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Läsa in handlingar före möten
 • Ägna tid åt visst efterarbete efter möten
 • Medverka som stöd vid rehabiliteringssamtal
 • Samråda med arbetsgivaren vid anmälan om arbetsskada
 • Medverka vid inspektioner från Arbetsmiljöverket
 • Kontakta olika statliga myndigheter, som exempelvis Arbetsmiljöverket

Det kan vara svårt för arbetsgivaren att förstå hur mycket ledig tid som ett skyddsombud behöver för att uppfylla sitt uppdrag. Det kan därför vara värdefullt om skyddsombudet gör en lista på vilka uppgifter som uppdraget innebär och ungefär hur lång tid dessa tar.

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.