Kategorier
Nyheter

Skyddsombudsrätt: Rättsskydd

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Rättsskydd:
Skyddsombuden har i sitt uppdrag ett särskilt rättsskydd.
Det omfattar:

  • Rätt till erforderlig utbildning (4 §)
  • Rätt till ledighet (5 §)
  • Rätt till lön (5 §)
  • Rätt att inte hindras (10 §)
  • Tillträdesrätt till ”främmande” arbetsplatser (10 §)
  • Rätt att inte få sämre arbetsförhållanden eller anställningsvillkor under eller efter uppdraget (10 §)
  • Rätt till skadestånd i vissa fall (11 §)
  • Befrielse från skadestånd vid skyddsombudsstopp (7 §)
  • Skydd enligt förtroendemannalagen, om kollektivavtal finns (16 §)
  • Rätt att få sitt namn uppsatt på ett anslag på arbetsstället eller att det blir känt på annat sätt (10 § AMF)

De som valt skyddsombuden är skyldiga att skriftligen underrätta arbetsgivaren (10 § AMF).
De som valt skyddsombuden har rätt att avskilja dem från uppdraget (6 § AMF).
Skyddsombuden har en rättslig skyldighet. De omfattas av reglerna om tystnadsplikt och sekretess (7 kap. 13 §).

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.