SkyddsombudTips/Verktyg

Skyddsombudsrätt: Skyddsombud får inte hindras

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Skyddsombuden får inte hindras (6 kap. 10§ AML):
Vare sig arbetsgivaren eller arbetstagarna får hindra skyddsombuden. Den som hyr in arbetstagare får inte hindra deras skyddsombud att besöka arbetsstället. Lagen är tydlig:

”Skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter”.

Om ett skyddsombud företräder en arbetstagare som utför arbete på ett arbetsställe över vilket dennes arbetsgivare inte råder är den arbetsgivare som råder över arbetsstället skyldig att låta skyddsombudet få tillträde dit i den omfattning som ombudet behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

Skyddsombud får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget upphör ska arbetstagaren vara tillförsäkrad arbetsförhållanden och anställningsvillkor, vilka överensstämmer med eller är likvärdiga med dem som skulle ha rått om han ej hade haft uppdraget.

Skadestånd

Ett skyddsombud har rätt till skadestånd om det hindras. De kan anses hindrade, om de inte får delta i olika slag av planering som har betydelse för arbetsmiljön. De har också rätt till skadestånd, om de kan bevisa att arbetsgivaren ger skyddsombuden lägre lön pga uppdraget. För att ett skyddsombud ska ha rätt till skadestånd måste en skada ha uppstått. Vid bedömningen ska hänsyn tas inte bara till om skyddsombudet har lidit ekonomisk skada eller inte fått löneförhöjning på grund av uppdraget, utan också om skyddsombudet kränkts på andra sätt i sitt uppdrag, exempelvis inte fått delta i planeringen. Om det är flera som är ansvariga för skadan ska skadeståndet fördelas.

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.