SkyddsombudTips/Verktyg

Skyddsombudsrätt: Stopprätten

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Stopprätten (6 kap. 7§ AML):
Skyddsombud har rätt att stoppa ett visst arbete. Visst arbete betyder att stoppen ska avgränsas och endast gälla det arbete som orsakar den omedelbara faran.

En arbetsmiljöutredning beskrev exempel på stopprätt. ”Visst arbetsutrymme” där risk finns för ”gasförekomst eller liknande” och ett annat där risk för kroppsskada föreligger.
Skyddsombuden har sedan 2010 även rätt att stoppa inhyrda arbeten.

Skyddsombuden har rätt att stoppa ett ensamarbete ur skyddssynpunkt. Det är mycket lägre krav än omedelbar och allvarlig fara. Det beror på att ensamarbete innebär en speciell risk. Enligt en undersökning uppgav skyddsombuden att ensamarbete låg bakom 14% av alla stopp. Det flesta stopp innebar risk för rån vid ensamarbeten inom handeln.

Observera att skyddsombuden alltid ska, om tid finns, meddela arbetsgivaren om tilltänkta åtgärder innan stoppet. Förutsättningen är att tid finns. Även kallat för ”hot om stopp”.

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.