Kategorier
Nyheter

Sjukfrånvaron minskar, men inte för unga

Sjukfrånvaron minskar för personer över 35 år, men ökar samtidigt för gruppen 16-25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport.

AFA Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport 2018 innehåller statistik över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

Årets rapport visar att de långvariga sjukfallen både minskar i antal och i längd jämfört med föregående år. Risken för allvarliga arbetsolycksfall är oförändrad jämfört med föregående år.

Antalet långa sjukfall har ökat de senaste åren, men 2016 bröts utvecklingen och de långa sjukfallen minskade med ungefär 5 procent för anställda inom både avtalsområde Kommuner och landsting och Svenskt Näringsliv/LO.

– Minskningen syns däremot inte i de yngsta åldersgrupperna. Minskningen drivs huvudsakligen av att sjukfrånvaron går ner bland personer som är äldre än 35 år, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Läs hela pressmeddelandet på AFA:s webbplats här.

Kategorier
Nyheter

Appar förbättrar arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från Kungliga tekniska högskolan. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren, skriver tidningen Arbetsliv.

Tidningen skriver att Buildsafe är ett digitalt system som lanserades i början av året och som utvecklats för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser.

Appen används bland annat vid skyddsronder och ger tillsammans med en webbplattform möjlighet att snabbt rapportera in avvikelser och få en överblick över vilka åtgärder som behöver vidtas.

Även AFA-försäkring har lanserat en app. Denna är dock till för företag i första hand, men kan vara ett bra tips att ge till chefen.

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen, skriver AFA.