Kategorier
Nyheter

Webbverktyg ska göra arbetslivet mer jämställt

Snart är det premiär för Arbetsmiljöverkets nya digitala verktyg som kan göra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer synliga. Det skriver tidningen Arbetsliv.

Hemtjänster och tekniska förvaltningar i 59 kommuner valdes ut. Fokus för inspektionerna låg på verksamheternas styrning och organisation. Och även om organisationerna såg likadana ut på papperet, visade inspektionerna att det fanns många skillnader i hur arbetet organiserades i praktiken.

Bland annat hade de tekniska förvaltningarna färre medarbetare per chef och närmare till den politiska ledningen och besluten.

Läs hela artikeln här.

Kategorier
Nyheter

Musik som medicin?

Musik är inte bara underhållning och njutning i stunden. Den kan faktiskt vara rena mirakelkuren för både kropp och själ skriver tidningen Arbetsliv.

Positiva effekter av musik har visat sig kunna vara:

  • Lugnande
  • Inflammationsdämpande
  • Mot infektioner
  • Kan lindra allergier
  • Bättre humör
  • Lindrar smärta
  • Får dig att träna hårdare

Tidningen skriver om att musik kan ha välgörande krafter har människan vetat länge och i dag hopar sig de vetenskapliga bevisen för att musiken faktiskt har en positiv effekt på oss. Ibland är den rena medicinen. Inom sjuk- och hälsovården använder man numera ofta musik som ett inslag i olika sjukdomsbehandlingar, som exempelvis att sänka blodtryck, lindra smärta, minska läkemedelsanvändning, bekämpa cancer, och att behandla ångest och psykiska sjukdomar.

Artikeln i sin helhet finns att läsa här.

Kategorier
Nyheter

Räkna ut vad psykisk ohälsa kostar

Ett nytt analysverktyg gör det lättare att räkna ut vad psykisk ohälsa på arbetsplatsen kostar, och vilka insatser som behövs. Det skriver tidningen Arbetsliv.

Användarna följer ett formulär, som steg för steg leder fram till ett beslutsunderlag. Först gäller det att få en bild av hur det ser ut i den egna verksamheten, utifrån exempelvis medarbetarundersökningar. Den systematiska kartläggningen ringar in vilka arbetsmiljöproblem och risker som finns.

I nästa steg uppskattar man vad bristerna i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kostar. Det gäller att sätta en ungefärlig prislapp på två stora poster – sjukfrånvaro och produktionsbortfall som kan kopplas till psykisk ohälsa. För det finns referensvärden, som bygger på vetenskapliga studier. Kostnaden för en dags korttidsfrånvaro motsvarar cirka 10 procent av den anställdas månadslön. När medarbetare jobbar med en hög stressnivå ligger produktionsbortfallet på minst nio procent.

Läs hela artikeln här.

Kategorier
Nyheter

Appar förbättrar arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från Kungliga tekniska högskolan. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren, skriver tidningen Arbetsliv.

Tidningen skriver att Buildsafe är ett digitalt system som lanserades i början av året och som utvecklats för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser.

Appen används bland annat vid skyddsronder och ger tillsammans med en webbplattform möjlighet att snabbt rapportera in avvikelser och få en överblick över vilka åtgärder som behöver vidtas.

Även AFA-försäkring har lanserat en app. Denna är dock till för företag i första hand, men kan vara ett bra tips att ge till chefen.

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen, skriver AFA.