Kategorier
Nyheter

Elev slog lärare på Engelska skolan i Västerås

En elev slog lärare på Engelska skolan. Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket uppfattades eleven som hysterisk.

En kollega ser en elev knuffa och slå en annan lärare och bestämmer sig för att gå emellan för att få stopp. Kollegan ställer sig i dörren för att skydda läraren då eleven fortsätter att slå.

Kollegan bestämmer sig för att gå fram till eleven och fick då själv ta emot flera sparkar mot smalben och fötter samt med armbågen mot kollegans bröst, armar och sidan av bålen.

– Kollegan uppfattade eleven som hysterisk då hon skrek och slog omkring sig i rummet, skriver anmälaren.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/054272.
Kategorier
Nyheter

Var noga när du skriver arbetsskada

Var noga när du skriver din arbetsskada. Vad du skriver och hur du skriver kan nämligen spela en stor roll i utfallet.

Du kan få ersättning för skador som beror på olycksfall i arbetet eller olycksfall som inträffar på väg till eller från arbetet. Du kan också få ersättning för skador som du har fått på grund av till exempel:

  • tungt eller ensidigt arbete
  • vibrationer eller skakningar
  • buller
  • olika kemiska ämnen
  • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Det måste dock finnas medicinsk kunskap om att det finns ett samband mellan din skada och det du utsätts för i ditt arbete.

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

  • Om du är anställd kan du ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Fråga ditt fackförbund eller din arbetsgivare. AFA Försäkring
  • Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

Så skriver försäkringskassan på sin hemsida. Ska du däremot söka ersättning för en arbetssjukdom från AFA kan det vara bra att kika igenom listan här nedanför. Den kan möjligen spela en stor roll i utfallet.

Arbetssjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen nedan (besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig).

ILO-förteckningen

ILO-konventionen, förteckning över yrkessjukdomar (reviderad 1980).

 Yrkessjukdomar Arbete som medför exponering för risker*
 1 Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos, antrakosilikos, asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan eller döden. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 2 Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 3 Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos), lin, hampa eller sisal. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 4 Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som förekommer i arbetsprocessen. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 5 Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning). Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 6 Sjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 7 Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 8 Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 9 Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 10 Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 11 Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 12 Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 13 Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 14 Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 15 Sjukdomar orsakade av koldisulfid. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 16 Sjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska kolväten. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 17 Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 18 Sjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitroderivat av bensen eller dess homologer. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 19 Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av salpetersyra. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 20 Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 21 Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmonoxid, cyanväte eller toxiska föreningar därav, svavelväte. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 22 Hörselnedsättning orsakad av buller. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 23 Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, senor, ben, leder, perifera blodkärl eller perifera nerver). Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 24 Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 25 Sjukdomar orsakade av joniserande strålning. Allt arbete som medför exponering av joniserande strålning.
 26 Hudsjukdomar orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska faktorer som ej tagits upp under andra rubriker. Allt arbete som medför exponering för den aktuella risken.
 27 Primär hudcancer orsakad av tjära, beck , mineralolja, antracen eller föreningar, produkter eller rester av dessa substanser. Allt arbete som medför exponering för den aktuella risken.
 28 Lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest. Allt arbete som medför exponering för den aktuella risken.
 29 Infektions- eller parasitsjukdomar förvärvade i yrkesarbete som medför särskilt stor risk för smitta. a) Hälsovårds- och laboratoriearbete
b) Veterinärarbete
c) Hantering av djur, djur-kroppar, delar av djur-kropp och handelsvaror som kan ha blivit kontaminerade av djur, djurkroppar eller delar av djurkroppar
d) Annat arbete som medför särskilt stor risk för kontaminering
* När den här förteckningen tillämpas tas hänsyn till exponeringens art och grad.

Tillämpning inom AFA Trygghetsförsäkring (inklusive PSA)

Punkt 23:
Omfattar även karpaltunnelsyndrom, handledsartros, tumbasartros (CMC 1) och fingerledsartros som orsakats av vibrationer

Punkt 29:
Förutsättningarna i § 3 (TFA-villkoren) eller i § 2 (PSA-avtalet) ska vara uppfyllda.

Länk till AFA hittar ni här.

Kategorier
Nyheter

Anställd tuppade av efter elektrisk stöt

En anställd på företaget TPC Components i Hallstahammar svimmade efter en elektrisk stöt. Det framkommer ur en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan höll den anställde på med ett underhållsarbete med en vax-maskin när hen plötsligt fick en stöt.

– Vi tror att personen fick en stöt, ramlade bakåt och tog tag i en arbetskollega på ryggen. Sedan föll hen i golvet och tuppade troligen av direkt, skriver anmälaren.

Efter en liten stund återfick personen medvetandet och blev kommunicerbar. Hen blödde ganska kraftigt från ett sår på huvudet. Ambulans kom och körde hen vidare till sjukhuset.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/051610.
Kategorier
Nyheter

Explosioner på återbruk i Västerås

På återbruket Stenby i Västerås har det skett två explosioner. Det framkommer efter en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Vid återvinningscentralen lämnar hushållen bl.a. uttjänta batterier, batterier omfattas av producentansvar och samlas in i en box som tillhandahålls av el-kretsen som också äger produkten. Småbatterier av olika typer samlas upp i boxen och hämtas av el-kretsen vid behov.

Under en onsdag lämnade en man batterier i boxen, återvände och rotade i den ett par gånger. Efter tredje gången skedde två explosioner. Explosionerna var häftiga, material flög upp och ur boxen varpå kraftig rökutveckling bildades.

– Det fanns både personal och besökare på området, turligt nog ingen i direkt närhet med boxen vid tidpunkten för explosionen. En medarbetare andades in rök, och kände viss irritation i lungorna under kvällen och efterföljande dag, skriver anmälaren.

Då rök från batteribrand kan vara mycket giftig, kontaktades giftcentralen omedelbart efter händelsen, medarbetaren uppsökte vården dagen efter tillbudet. Räddningstjänsten tillkallades omgående efter explosionen, reaktionen hade lugnat sig vid ankomst, ingen släckinsats behövdes. Ett skadat litiumbatteri tros ha orsakat reaktionen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/051609.
Kategorier
Nyheter

Arbetsplatsolycka vid silosen i Köping

En 33-årig man krossade foten vid lossning av ett traktorsläp, rapporterar Polisen i Västmanland på sin hemsida.

Mannen skulle enligt Polisen lossa ett traktorsläp, vid Lantmännens silo i Köping.

– På något sätt fick han foten i kläm. 33-åringen är förd till sjukhuset i Västerås, med svåra krosskador i ena foten, skriver Polisen.

Polisen har varit på platsen och upprättat en anmälan gällande misstänkt arbetsmiljöbrott, samt dokumenterat olycksplatsen.

Kategorier
Nyheter

Anställd skadade handen efter fall i Ransta

En anställd från företaget Scanload i Ransta utanför Sala halkade och skadade handen. Det framkommer efter en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Utifrån personens egna uppgifter föll den anställde från Lastmaskinens (Volvo L220H) plattform utanför hytten i samband med att hen skulle vända sig om och backa eller klättra ner för trappstegen mot golvet.

Den anställde tappade balansen i samband med positionsförändringen. I fallet mot golvet landade hen på skinkan eller ryggslutet och har, enligt uppgift även dämpat fallet med vänster hand. Efter undersökning på lasarett så har det konstaterats brott på vänster handled och operation kommer att utföras inom en vecka.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/042849.
Kategorier
Nyheter

Anställd sparkad av häst i Arboga

En anställd på Sjölinda Gård i Arboga blev sparkad i huvudet av en häst. Det framkommer efter en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan skulle en häst vaccineras. Vid kanylsticket stegrade sig hästen och sparkade till med en hov som träffade medarbetarens huvud. Detta resulterade i hjärnskakning och en mindre sårskada.

Arbetsgivaren ska enligt anmälan vara Evidensia Häst från Strömsholm.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/042168.
Kategorier
Nyheter

Arbetsplatsolycka på företag i Fagersta

En 62-årig man skadade handen i samband med sliparbete på ett företag i Fagersta. Det rapporterar Polisen Västmanland på sin hemsida.

En 62-årig man arbetade med en slip på ett industriföretag när han plötsligt skadade handen. Ambulans och polis kom till platsen och mannen fick föras till sjukhuset i Västerås.

Den skadade mannen var vaken och talbar och hade inga livshotande skador, skriver Polisen Västmanland på sin hemsida.

Kategorier
Nyheter

Arbetsplatsolycka – man sågade sig i låret

Polis och ambulans kallades till Karlfeldtsgatan i Västerås efter att en 44-årig man (i samband med att byta fönster åt ett företag) sågat sig i låret. Det rapporterar Polisen Västmanland.

Enligt polisen fördes mannen med ambulans till akuten i Västerås. Hans skadors omfattning är oklara, men ska inte vara allvarliga.

72 Consult AB i Bro är det företag som är aktuellt, och det är 44-åringens egna företag. Det fortsatta utredningen får utvisa om det föreligger något brott eller om det hela var en ren olyckshändelse.

Kategorier
Nyheter

Arbetsplatsolycka – Arbetstagare till sjukhus i Västerås

En arbetstagare i Västerås tappade ett tungt föremål på foten och skadade sig. Det skriver Polisen Västmanland på sin hemsida.

En 21-årig kvinna transporterades i ambulans till akuten i Västerås efter att ha tappat ett ca 35 kilo tungt föremål på foten på sin arbetsplats i Västerås. Det meddelar Polisen Västmanland på sin hemsida.
Kvinnan hade skor med stålhätta på sig, hennes skador på foten är i nuläget okända.

En anmälan om arbetsplatsolycka upprättades.