Kategorier
Nyheter

”Fingret pekade åt fel håll”

En anställd på ett företag i Hallstahammar skadade sitt finger efter en arbetsplatsolycka. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan skulle en maskinoperatör ställa om en rundbordsautomat. Den anställde skulle byta en underback som var fäst med två insektsnycklar. Dessa satt dock bakom en klämyta och man måste in mellan backarna för att komma åt dessa. En liten spärrskaftsnyckel användes med höger hand och med vänster pekfinger stöttades skruven upp för att få den att ta gäng. Plötsligt försvann den hydrauliska kraften och ett larm kom upp på displayen med texten: ”säkerhetskrets urkopplad dörr”.

”Fingret pekade åt fel håll”

Hydraultrycket blev trycklöst varvid jiggen gick ihop och klämde operatören över sitt vänstra pekfinger. Den anställde ropade på hjälp och tillskyndande kollegor kom med ett brytjärn så hen kunde bända isär jiggen och ta sig loss. Enligt anmälan skjutsade operatörens chef den anställde i ilfart till akuten i Västerås på inrådan av 112. På akuten konstaterades att det nedre fingerledet var krossat och fingret pekade åt fel håll. Operatören var under vård av handkirurg.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/038109.
Kategorier
Nyheter

Företag från Hallstahammar får betala sanktionsavgift

Ett företag i Hallstahammar tvingas betala en sanktionsavgift på 41 400 kronor efter att underlåtit använda sig av fallskydd på en arbetsplats i Köping.

Vid en inspektion på en byggarbetsplats i Köping uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnads- och anläggningsarbete. Två personer ska då ha utfört ett arbete på taket där det fanns risk för fall. Fallrisk ska ha funnits eftersom att fallskydd saknades där arbetet utfördes.

Fallhöjden ska enligt avgiftsföreläggandet ha varit cirka fyra meter. De personer som utförde arbetet där fallrisk fanns är anställda av ett företag från Hallstahammar.

De har i egenskap av arbetsgivare brutit mot 92 a § AFS 1999:3 genom att de inte har sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och fallhöjden var två meter eller mer. De måste därför betala en sanktionsavgift, i detta fall 41 400 kronor.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/004731.
Kategorier
Nyheter

Anställda nära få skänkvärmare på sig

Ett par anställda på ett företag i Hallstahammar var nära att få en skänkvärmare på sig. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan skulle tillbudet ha inträffat under byte av en motor på skänkvärmaren då plötsligt lagerbockarna brast och skänkvärmaren föll ner två-tre minuter efter att de anställda stått under denna.

Skänkvärmaren föll cirka 1,5 meter och har en vikt på cirka 500 kilo.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/032195.
Kategorier
Nyheter

Hydraulik sönder – slungade gaffel mot förarrutan

Hydrauliken på en traktor gick sönder vid inkörning av hösilage på en ridklubb i Hallstahammar. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Händelsen ska ha inträffat vid inkörning av hösilage. De anställda lyfte in hösilagebalarna med hjälp av pallgafflar på traktorn. När balen var upplyft en bit gick hydrauliken på traktorn sönder, varpå gafflarna lossnar från balen och slungas runt, och den ena gick in genom förarrutan på traktorn.

Ingen person ska ha blivit skadad.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/025171.
Kategorier
Nyheter

Skola i Hallstahammar tvingas betala sanktionsavgift

En skola i Hallstahammar tvingas betala en sanktionsavgift på 400 000 kronor. Detta då arbetstagare ska ha utfört arbete med fallrisk.

Vid en inspektion under tidig vår på en byggarbetsplats i Hallstahammar uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnads- och anläggningsarbete. Fem personer ska ha utfört arbete där det fanns risk för fall. Fallrisk fanns eftersom fallskydd saknades där arbete utfördes.

Arbetstagarna befann sig på skolans tak och gjorde rent hängrännor samt torkade/sög upp vatten som trängde ner genom takpapp och orsakade vattenskador. Inga fallskyddsåtgärder ska ha använts trots att arbete utfördes på tak vid kanten. Fallhöjden var från tre till tio meter.

Arbetsgivaren har därför brutit mot 60 a § AFS 1999:3 genom att de inte har sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och att fallhöjden var två meter eller mer. De måste därför betala en sanktionsavgift.

Enligt de uppgifter som Arbetsmiljöverket har inhämtat har arbetsgivaren cirka 1800 sysselsatta. Avgiften ska därför fastställas till 400 000 kronor. Arbetsmiljöverket finner inte skäl att sätta ned avgiften.

60 a § AFS 1999:3, Om fallskydd enligt 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 86 a och 92 a §§.

Se hela AFS 1999:3 här.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/016283.
Kategorier
Nyheter

Två tillbud på industri i Hallstahammar

Två tillbud under tre dagar inträffade på en industri i Hallstahammar. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt ett av tillbuden skulle en operatör flytta på (eller justera) en omförare i valsverket. Omföraren satt hårdare än normalt pga. skalrester från en tidigare körning. Detta ska ha medfört att hen behövde dra hårdare än normalt. Operatören tog ett kliv tillbaka för att justera balansen och när hen tog i för att justera omföraren slant operatören med verktyget, tappade balansen och ramlade in i ett skyddstaket.

I det andra tillbudet skulle splineshuvudena (vid ett valsbyte) snurras i rätt läge. Efter att det gjorts ställdes valsen i ”ej driftläge”, ändå ska valsen ha startat till ett par gånger och roterat. Personal stod enligt anmälan i direkt närhet av valsen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/019711 samt 2019/019889.
Kategorier
Nyheter

Omedelbart förbud på skola i Hallstahammar

Arbetsmiljöverket har beslutat om ett omedelbart förbud vid vite av 50 000 kronor på en skola i Hallstahammar.

Enligt förbudet får ingen utföra byggnads eller anläggningsarbete med fallrisk från två meter eller mer. Om skolan bryter mot förbudet kan det leda till att förvaltningsrätten efter Arbetsmiljöverkets ansökan dömer att skolan ska betala vitet.

Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen, enligt Arbetsmiljöverket. Det finns därför krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete.

För mer information om reglerna kan ni kolla in föreskriften: Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/014791.
Kategorier
Nyheter

Lös bult träffade operatör i Hallstahammar

En operatör fick en lös bult på sig efter ett tillbud på en fabrik i Hallstahammar. Det framgår av en anmälan.

Enligt anmälan ska två operatörer ha vistats på en avformning där de höll på att bygga stuvar. Operatör ett skulle lyfta en platta till station tre. När operatören lyft plattan cirka en och en halv meter över paletten rasade helt plötsligt både ok och platta ner i paletten.

Operatör två vistades bakom den främre änden av paletten och fick i samband med raset ett eller flera flygande föremål på sig. Enligt anmälan hade gängbulten som suttit på vajern brustit (gick av ungefär på mitten) i samband med lyftet. Operatör två träffades troligen av den lösa bulten.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/015447.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud larmar på arbetsplats i Hallsta

Ett huvudskyddsombud larmar om bristande arbetsmiljö på en arbetsplats i Hallstahammar. Det framgår av en begäran till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet anser bland annat att arbetsplatsens utformning inte uppfylls då det inte finns tillräckligt med rum att utföra de olika arbetsmomenten. Skyddsombudet berättar även att arbetsplatsen inte kan ta emot klienter med funktionsnedsättning då det bara finns trappor för att ta sig till de olika våningarna i byggnaden.

Personalen ska, enligt begäran i dagsläget inte ha ett personalrum. De ska heller inte ha något privat utrymme att förvara sina privata kläder och har inga arbetskläder för att begränsa smittorisken. Personalen ska inte heller ha något omklädningsrum och inget värdeskåp att kunna förvara värdesaker i. Personalen har inget lunchrum och har ingen toalett i jourrummet som, enligt begäran ligger i anslutning till kontoret där det sker aktivitet dygnet runt.

– Vi befinner oss i en miljö där risk för smitta kan förekomma och att cigarettröklukt är vanligt, skriver ombudet i sin begäran.

Enhetschefen svarade bland annat att:

Arbetsplatsen är begränsad gällande utrymme vilket innebär att det är viktigt att planera verksamheten. Det ska enligt enhetschefen finnas möjlighet att stänga dörrarna till utrymmen där klienter befinner sig och inta sin lunch. Enhetschefen bedömer att personalen visst har ett personalrum. När det gäller omklädningsrummen skriver enhetschefen att arbetsuppgifterna inte bedöms som svettdrivande.

I begäran står det även att i den statsutredning som gjordes gällande arbetsplatsen avrådde tekniska förvaltningen ansvarig chef och politiker att inte starta någon verksamhet i lokalen eftersom det fanns många brister.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/009631.
Kategorier
Nyheter

Lastbilsbatteri exploderade – anställd fick nedsatt hörsel

En anställd från ett företag i Kolbäck fick batterisyra i ansiktet då det exploderade. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den anställde kopplade ifrån ett lastbilsbatteri från lastbilen, när batteriet plötsligt exploderade, batteriet blev kortslutet. När batteriet exploderade fick hen batterisyra över sig, samtidigt som explosionen skapade en väldigt hög knall.

Den anställde duschade av sig syran direkt och använde ögondusch, och fick inga men av syran. Den anställde har dock fått nedsatt hörsel på grund av knallen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/001533.