Kategorier
Nyheter

Hösten är här – dags att se över arbetsmiljön på arbetsplatsen

Hösten är en bra tid att mäta arbetsmiljön på din arbetsplats. Oavsett hur den ser ut rent fysiskt, kan en mätning eller undersökning hjälpa dig som skyddsombud att få en klar bild av hur dina kollegor mår, fysiskt som psykiskt.

Som skyddsombud har du rätt att utföra undersökningar som exempelvis att dela ut enkäter där dina kollegor får fylla i hur de mår – anonymt. Detta ger dig som skyddsombud underlag att gå vidare med till din arbetsgivare.

Ofta talar man om en så kallad ”6 6a”. Förutom att begära åtgärder från arbetsgivaren via direkta eller indirekta hot av arbetsmiljön, kan man även använda kapitlet och paragrafen till att utföra undersökningar av arbetsmiljön.

Det står såhär: ”Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran”.

Tips om enkäter som kan vara bra att använda finner du här.