Kategorier
Nyheter

Andades in kvävgas – fick syrebrist

En anställd på ett företag i Kolbäck andades in kvävgas och fick syrebrist. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan ska delar i en ugn ha fastnat. Ugnen ska då ha varit fylld med kvävgas.

En reparatör tittade in i ugnen för att se delarna som fastnat varpå hen andades in kvävgas och syrebrist uppstod.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/040642.
Kategorier
Nyheter

Lastbilsbatteri exploderade – anställd fick nedsatt hörsel

En anställd från ett företag i Kolbäck fick batterisyra i ansiktet då det exploderade. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den anställde kopplade ifrån ett lastbilsbatteri från lastbilen, när batteriet plötsligt exploderade, batteriet blev kortslutet. När batteriet exploderade fick hen batterisyra över sig, samtidigt som explosionen skapade en väldigt hög knall.

Den anställde duschade av sig syran direkt och använde ögondusch, och fick inga men av syran. Den anställde har dock fått nedsatt hörsel på grund av knallen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/001533.
Kategorier
Nyheter

Sanktionsavgift för företag i Kolbäck

Arbetsmiljöverket vill ge företaget Patrick Johansson med enskild firma PJ Plåtslageri & Byggtjänst en sanktionsavgift på 42 100 kronor.

Vid en inspektion i juli uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnadsarbete på tak och att fallskydd saknades när takarbete utfördes där det fanns risk för fall och fallhöjden var två meter eller mer.

Arbetsmiljöverket skriver:
”Ni är arbetsgivare åt den arbetstagare som utförde arbete på tak utan att ha fallskydd. Genom att ni inte sett till att fallskydd enligt ovan fanns har ni brutit mot 92 a § AFS 1999:3. Ni ska därför betala en sanktionsavgift”.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/050191.
Kategorier
Nyheter

Företag från Kolbäck får bakläxa av Arbetsmiljöverket

Företaget PJ Plåtslageri och Byggtjänst i Kolbäck får bakläxa av Arbetsmiljöverket då flera brister har kunnat konstaterats efter en inspektion.

På byggarbetsplatsen, på plats där arbetstagare kan komma att vistas, finns risk för fall till lägre nivå och där nivåskillnaden är två meter eller mer är risken inte tillräckligt förebyggd. Om det behövs ska skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Skyddsräcken ska vara hållfasta och tillräckligt höga samt ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare eller ge motsvarande skydd. Skyddsräcken ska vara helt inklädda om det förekommer lösa föremål som kan vålla skada om de faller genom skyddsräckena.

Företaget har inte undersökt arbetsförhållandena i verksamheten eller gjort någon skriftlig riskbedömning beträffande alla de faktorer som påverkar arbetsmiljön. Dessutom saknas rutiner för hur de har planerat och ordnat arbetet med första hjälpen HLR ABC och krisstöd i verksamheten. De saknar även en anhöriglista.

Bristerna måste vara åtgärdade senast den 24 oktober 2017.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/036812.
Kategorier
Nyheter

Chaufför täckt av kalk på arbetsplats i Kolbäck

En chaufför på ett åkeri i Kolbäck blev täckt av bränd kalk efter att en slangkoppling släppt. Detta enligt en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Slangkopplingen till bulkbilen släppte vid lossning av material till en silo.
Då sprutade bränd kalk ut under tryck och chauffören försökte då stänga av ventilen till kopplingen vilket resulterade att han blev helt täckt av bränd kalk.

Enligt anmälan ska chauffören fått bränd kalk i hals och ögon. Han fördes sedan till Västerås lasarett där det konstaterades skador i hals och ögon.

Enligt uppgift ska chauffören inte fått några men.