Kategorier
Nyheter

Räkna ut vad psykisk ohälsa kostar

Ett nytt analysverktyg gör det lättare att räkna ut vad psykisk ohälsa på arbetsplatsen kostar, och vilka insatser som behövs. Det skriver tidningen Arbetsliv.

Användarna följer ett formulär, som steg för steg leder fram till ett beslutsunderlag. Först gäller det att få en bild av hur det ser ut i den egna verksamheten, utifrån exempelvis medarbetarundersökningar. Den systematiska kartläggningen ringar in vilka arbetsmiljöproblem och risker som finns.

I nästa steg uppskattar man vad bristerna i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kostar. Det gäller att sätta en ungefärlig prislapp på två stora poster – sjukfrånvaro och produktionsbortfall som kan kopplas till psykisk ohälsa. För det finns referensvärden, som bygger på vetenskapliga studier. Kostnaden för en dags korttidsfrånvaro motsvarar cirka 10 procent av den anställdas månadslön. När medarbetare jobbar med en hög stressnivå ligger produktionsbortfallet på minst nio procent.

Läs hela artikeln här.

Kategorier
Nyheter

Produktion och arbetsmiljö hänger ihop

Produktion och arbetsmiljö hänger ihop och en dålig arbetsmiljö leder inte bara till ökad sjukfrånvaro utan även sämre produktivitet, skriver tidningen Arbetsliv.

Tidningen berättar att bilda en arbetsgrupp med chefer, skyddsombud, hr-personal och fackrepresentanter kan vara starten som krävs. Där kan de beskriva de problem som identifierats. Gör sedan en orsaksanalys och riskbedömning av vad som ligger bakom problemen. Bristande resurser, otydliga mål eller frånvarande ledarskap kan vara några orsaker.

Kontentan av det hela innebär att om du undersöker och kontrollerar arbetsmiljön systematiskt så uppstår en given ”win-win” situation. Samtidigt som ditt företag tjänar pengar på att färre blir sjukskrivna, kan även arbetstagarna ”hålla” längre och på så vis också arbeta längre.

Läs gärna hela artikeln här.