Kategorier
Nyheter

Appar förbättrar arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från Kungliga tekniska högskolan. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren, skriver tidningen Arbetsliv.

Tidningen skriver att Buildsafe är ett digitalt system som lanserades i början av året och som utvecklats för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser.

Appen används bland annat vid skyddsronder och ger tillsammans med en webbplattform möjlighet att snabbt rapportera in avvikelser och få en överblick över vilka åtgärder som behöver vidtas.

Även AFA-försäkring har lanserat en app. Denna är dock till för företag i första hand, men kan vara ett bra tips att ge till chefen.

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen, skriver AFA.

Kategorier
Nyheter

Öka kunskapen om hur alkoholproblem kan visa sig – våga lyft ämnet

Prevent har kommit ut med en bra video för att lyfta ämnet om arbetskollegor med alkoholproblem. Se den – och prata om den med dina kollegor.