Kategorier
Nyheter

Måste jag berätta om min sjukdom för min arbetsgivare?

Tror du att du måste berätta för din arbetsgivare om vilken sjukdom du har? Nej, enligt en ombudsman från Kommunal som hänvisar till sjuklönelagen.

Ombudsmannen skriver bland annat att:
Man behöver aldrig berätta vilken sjukdom man har enligt sjuk­lönelagen, som styr de första 14 dagarna vid sjukfrånvaro. Om man är sjuk mer än sju dagar i följd måste man dock ha ett läkarintyg, där det inte heller behöver framgå vilken sjukdom man har utan hur man är förhindrad att arbeta.

En arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du har, men du behöver inte svara på frågan. En arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön om du skulle vägra att ange sjukdomsorsaken.

Länk till svaret från ombudsmannen på ka.se

Länk till sjuklönelagen

Källa: ka.se